Albume

Iowa Writing Program, 13 octombrie – 20 noiembrie 2016

                                      În cadrul evaluării  cursanţii au trebuit să parcurgă următorii paşi: 1. vizionarea înregistrării video sau citirea transcrierii (“transcript”) cursului fiecărui modul;   2. postarea unei naraţiuni (“assignment”) pe tema fiecărui din cele cinci module (7,2 puncte pentru […]

Albume

Coperţile cărţilor mele de poezie

1.”Declamaţii de la tribuna timpului”, Gunivas din Chişinău, 2013, poezie             2.”Poezii patriotice trilingve* Poèmes patriotiques trilingues* Patriotic Trilingual Poems”, Rovimed din Bacău, 2013, poezie                

Albume

Coperţile cărţilor mele de proză

1. “Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, proză                   2. “Peste Prut si mai departe…”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, proză             3. “Străluciri diamantine în Israel”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, proză […]