Poezie

Slogan anticorupție*

Îmi doresc o Românie, Fără urmă de hoție, Vreau o patrie bogată, Nu de guvernanți furată!   Doru Ciucescu   *Acest slogan a fost strigat de mine la Protestul din Piața Victoriei, din București, de pe 22 iunie 2018

Poezie

Rugăciune pentru România Mare

Iisuse, învață-mă o rugăciune creștinească, Supărarea s-o alung din simțirea românească, Patria-n suferință, răpite-s Ceremuș și Nistru, Crivățul o bate, vântul ocupantului sinistru.   Te rog, Doamne, trimite binecuvântările Tale, România iar să fie în hotare naturale, În plaiul străbun românii ca acasă să trăiască, România Mare, Întregită, în veci să-nflorească.     Doru Ciucescu

Poezie

La statuia* lui George Bacovia, din Parcul Prefecturii, din Bacău (varianta 2)

Un nud statuar în burg, Sub cer violet, de amurg, Materia ascultând, Străbunii trecând.   De aproape veghea un turn, Vuet de iarmaroc diurn, Vibraţii de nevrozat, Lumea nu s-a schimbat.   În jur stăteau siluete, Crengi  negre şi plete, Elevi citind asistenţei răzleţe Din “solitarul pustiilor pieţe”.   Doru Ciucescu   *Statuia a fost […]

Poezie

Jésus est né! Il est vraiment né!

“Venez à l’ étable!” l’étoile a dit, Et les Mages à Bethléem sont partis. “Jésus est né!” heureux ils ont crié. Tous ceux d’autour puis ont confirmé, De leur plein  gré: “Il est vraiment né, Le Fils de Dieu, pour nous sauver!” Doru Ciucescu

Poezie

Declamaţii de la tribuna timpului*Ediţie revizuită (26)

La o ultimă cafea amară cu al “prestigioasei savante” şi al “marelui conducător” linguşitor   Al “prestigioasei savante” şi al “marelui conducător” linguşitor, Prin intermediul partidului, al ideii de România Mare confiscător, De fapt, cu un limbaj adesea injurios, al ideii de comunism apărător, Al afirmaţiei “Ţara nu poate fi condusă decât cu mitraliera” autor, […]

Poezie

*La statuia** din Alba Iulia a lui Iuliu Hossu***

Iuliu Hossu, primul cardinal român, de Vatican numit, Episcop greco – catolic de Cluj – Gherla ai devenit, Exemplul lui Gheorghe Şincai ori Petru Maior ai urmat, La Colegiul Urban Pontifical din Roma ai studiat.   Marea Unire,  alături de alţi patrioţi români, ai făurit, La Alba Iulia, pe 1 Decembrie, “Rezoluţia Unirii” ai citit, […]

Poezie

La statuia* din Chişinău a lui Mihai Eminescu

Sub bolţi de ramuri, în freamăt de frunze, pe Aleea Clasicilor, Înşiruite mărgăritare statuare, o prea frumoasă cale a aştrilor, În zumzet molcom de albine, în zborul şăgalnic al fluturilor, Luceferi  ai spiritului  românesc, icoane de aur ale scripturilor.   Întristat şi rece, poetul mândrelor plaiuri, dintre  Nistru şi Tisa, În România sunt  răni deschise: […]