Poezii de Ziua Naţională a României

 

România iubită

(Dedicaţie românilor de pretutindeni cu ocazia

Zilei Naţionale a României)

 

România iubită, care ne iubeşte,

Patria în care trăim  româneşte,

În română rostim  primul cuvânt,

Să o păstrăm  este al nostru gând.

 

O  Mare Unire, România Mare,

Visul strămoşilor, sacră realizare.

Ştirbită la hotare de cotropitori,

Mereu hărţuită de foşti migratori.

 

România iubită, care ne iubeşte,

Patria în care trăim  româneşte,

Cu toţii avem un sfânt legământ,

Să o iubim mai mult ca oricând.

 

Inscripţie pe apa râului Prut

 

Prutule, Prutule, apă străbună,

Râu cu maluri de limbă română,

De la Cernăuţi până  la Galaţi,

Râu  cu  maluri  arate de  fraţi.

 

Ca hotar, de români dorit secat,

De duşmani – un fluviu turbat.

Frate cu hotarele Nistru şi Tisa;

Nistrului, România îi simte lipsa.

 

Prutule, Prutule, apă străbună,

Râu cu maluri de limbă română,

Cât timp vei mai fi hotarul Prut,

De tot sufletul românesc durut?

 

La statuia din Chişinău* a lui George Bacovia

 

Pe Aleea Clasicilor – siluete,

În jocuri de umbre violete,

Se înşirau sobre şi discrete

Litere din bronz cu plete.

 

În parcul burgului, cochete,

Valsau în pâcla densă fete.

Poetul le privea cu insistenţă,

Uitând de teama lui de existenţă.

 

Nori sângerii, de vechi moravuri,

Ameninţau din estice coclauri,

Plumbul statuar mereu scrâşneşte:

“Aici materia vibrează româneşte”.

 

*Statuia a fost realizată de sculptoriţa Miliţa Petraşcu şi dezvelită pe 31 August 2001, la Chişinău,  în cadrul festivităţilor prilejuite de sărbătoarea naţională din Republica Moldova, denumită “Limba Noastră”.

 

Cântec amar de Ziua Mondială a Refugiatului

(Dedicaţie refugiaţilor români în urma

dictatului Moscovei din 26 iunie 1940)

 

Refugiat român, din plai strămoşesc dezrădăcinat,

Într-o noapte cumplită, destinul ţi-a fost schimbat,

De pactul Hitler – Stalin, de-al Kremlinului dictat,

De urmaşii lui Petru cel Mare, cotropitor obsedat.

 

De utopia bolşevică, de viaţa-n colivie te-ai salvat,

Exilul în Siberia, tortura ori asasinarea le-ai evitat.

Din tot avutul, doar una-două valize grăbit ai luat,

Graniţa impusă de-un corifeu comunist ai traversat.

 

Refugiat român, din plai strămoşesc dezrădăcinat,

Într-o noapte cumplită, destinul ţi-a fost schimbat,

Cireşar un gust amar, de soartă amarnică ţi-a lăsat;

Amar de tine, un râu de lacrimi cât Nistrul ai vărsat!

 

Doru Ciucescu

 

La statuia* lui George Bacovia (2)

Pe Aleea Clasicilor – siluete,

În jocuri de umbre violete,

Se înşirau sobre şi discrete

Litere din bronz cu plete.

 

În parcul burgului, cochete,

Valsau în pâcla densă fete.

Poetul le privea cu insistenţă,

Uitând de teama lui de existenţă.

 

Nori sângerii, de vechi moravuri,

Ameninţau din estice coclauri,

Plumbul statuar mereu scrâşneşte:

“Aici materia vibrează româneşte”.

 

 

Doru Ciucescu

 

 

*Statuia a fost realizată de sculptoriţa Miliţa Petraşcu şi dezvelită pe 31 August 2001, la Chişinău,  în cadrul festivităţilor prilejuite de ziua naţională din Republica Moldova, denumită “Limba Noastră”.

La statuia* lui George Bacovia (1)

Nud bătut de vânt,

În violet de amurg,

În troienele iernii,

În moina primăverii,

 

Bronz de veşnicie,

Aliat cu poezie,

Plumb în slove de tipar,

Topite cu vibrant har,

 

Lângă umbra ta, solitar,

Eşti adevărul triumfal:

Într-o lume cât de tristă,

Poezia încă mai există.

 

Doru Ciucescu

 

*Statuia a fost realizată de sculptorul Constantin Popovici şi dezvelită în toamna anului 1971, la Bacău, în cadrul festivităţilor prilejuite de împlinirea a 90 ani de la naşterea poetului.

Long Live Greater Romania (Dedication to Romanians from everywhere on the occasion of the Romania’s National Day)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Long live Greater Romania,

Under the sun proud location,

The made whole Romania,

Of the heaven incarnation,

The inter-wars Romania,

An authentic incantation!

 

Long live Greater Romania,

As for a flower fascination,

The made whole Romania,

Foreign usurpers’ temptation,

The inter-wars Romania,

Worthy of all admiration!

 

Long live Greater Romania,

The venerated homeland,

The made whole Romania,

The perfect homeland,

The inter-wars Romania,

The fairy-like homeland!

 

Doru Ciucescu

 

From the volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

 

Vive la Grande Roumanie! (Dédicace aux Roumains de partout dans le monde à l’occasion de la Journée Nationale de la Roumanie)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive la Grande Roumanie,

Sous le soleil fier pays,

La Roumanie achèvée

Paradisiaque nature aimée,

La Roumanie interbellique,

Incantation authentique!

 

Vive la Grande Roumanie

Le fascinant pays fleuri,

La Roumanie achèvée

De tout autour convoitée!

La Roumanie interbellique,

Digne d’admiration véridique!

 

Vive la Grande Roumanie

La patrie vénérée,

La Roumanie achèvée

La patrie appropriée,

La Roumanie interbellique,

La patrie féerique!

 

Doru Ciucescu

Du volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

A Prayer for the Romanian People (Dedication to Romanians from everywhere on the occasion of the Saint Andrew’s Day)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

To You, with humility and belief in miracles, our God,

For the Romanian people I come in a prayer, our God,

To have again the majestic country, the Greater Romania, amen,

The whole Romanian area – without foreign oppression, amen.

 

To You, with humility and belief in miracles, our God,

For the Romanian people I come in a prayer, our God,

The ancestors’ language to keep it continually, amen,

In Romanian language to say “Christ is risen”, amen.

 
To You, with humility and belief in miracles, our God,

For the Romanian people I come in a prayer, our God,

To guard us of foreign conspiracies, even invisibles, amen,

On ancestral territories to live in our will, amen.

 

Doru Ciucescu

From the volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

Une prière pour le peuple roumain (Dédicace aux Roumains de partout dans le monde à l’occasion de la Journée de Saint-André)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

À Toi, avec humilité et croyance en miracle, notre Dieu,

Pour le peuple roumain je viens avec une prière, notre Dieu,

D’avoir de nouveau un majestueux pays, la Grande Roumanie, amen,                                                                        

Dans tout l’aréal roumain – pas d’oppression étrangère, amen.

 

À Toi, avec humilité et croyance en miracle, notre Dieu, 

Pour le peuple roumain je viens avec une prière, notre Dieu,  

La langue des ancêtres de la maintenir en permanence, amen,

Dans la langue roumaine à dire “Christ est ressuscité”, amen.

 

À Toi, avec humilité et croyance en miracle, notre Dieu,

Pour le peuple roumain je viens avec une prière, notre Dieu,

À nous garder d’étrangères intrigues, même invisibles, amen,

Sur les territoires ancestraux à vivre d’après notre volonté, amen.

 

Doru Ciucescu

Du volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

 

O rugăciune pentru poporul român (Dedicaţie românilor de pretutindeni cu ocazia Zilei Sfântului Andrei)

 

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tine, cu umilinţă şi credinţă-n minune,

                                                                     Dumnezeul nostru,

Pentru poporul român vin cu o rugăciune,

                                                                    Dumnezeul nostru,

S-avem iar majestuoasa ţară, România Mare,

                                                                             amin,

Tot arealul românesc – fără străină oprimare,

                                                                             amin.

 

 La Tine, cu umilinţă şi credinţă-n minune,

                                                                    Dumnezeul nostru,

Pentru poporul român vin cu o rugăciune,

                                                                    Dumnezeul nostru,

Limba strămoşilor să o păstrăm neîncetat,

                                                                      amin,

În limba română să spunem “Hristos a înviat”,

                                                                      amin.

 

 La Tine, cu umilinţă şi credinţă-n minune,

                                                                   Dumnezeul nostru,

Pentru poporul român vin cu o rugăciune,

                                                                   Dumnezeul nostru,

De uneltiri străine, chiar nevăzute să ne ferim,

                                                                           amin,

Pe teritorii străbune, în vrerea noatră să trăim,   

                                                                           amin.

 

Doru Ciucescu

Din volumul “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

The Beloved Romania (Dedication to Romanians from everywhere on the occasion of the Romania’s National Day)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

The beloved Romania, which loves us firmly,

Where we live in our style, authentically,

In Romanian we pronounce the first word,

To keep this language is our thought.

 

The beloved Romania, which loves us firmly,

Where we live in our style, authentically,

The Greater Romania, desired fulfilment,

Ancestors’ dream, sacred achievement.

 

The beloved Romania, which loves us firmly,

Where we live in our style, authentically,

With changed borders due to invaders,

Always harassed by former migrators.

 

The beloved Romania, which loves us firmly,

Where we live in our style, authentically,

We have a saint covenant, all together,

To love our homeland more than ever.

 

Doru Ciucescu

From the volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”

 

La Roumanie aimée (Dédicace aux Roumains de partout dans le monde à l’occasion de la Journée Nationale de la Roumanie)

Cop.PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

La Roumanie aimée, qui nous aime,

La patrie où vivons à la roumaine,

En roumain disons le premier mot,

Garder la langue est notre propos.

 

La Roumanie aimée, qui nous aime,

La patrie où vivons à la roumaine,

La Grande Union, la Grande Roumanie,

Le rêve des ancêtres, un sacré réussit.

 

La Roumanie aimée, qui nous aime,

La patrie où vivons à la roumaine,

Confins changés par d’envahisseurs,

Harcelée par d’anciens migrateurs.

 

La Roumanie aimée, qui nous aime,

La patrie où vivons à la roumaine,

Et nous avons un serment vénéré,

Que nous l’aimions plus que jamais.

 

Doru Ciucescu

Du volume “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues * Patriotic Trilingual Poems”