Constantin Brâncoveanu, creştin şi martir

Declamatii

 

 

 

 

 

 

Creştine, Brâncovene,  Constantine,

Martire,  Brâncovene, Constantine,

Cu  lungă  şi plină  de  griji domnie,

De  la  imperiile  vecine,  duşmănie,

Degeaba cu ele politica ta prudentă,

Ameninţarea lor – tot mai insistentă.

 

Creştine,  Brâncovene,  Constantine,

Martire,   Brâncovene,  Constantine,

Mândre biserici, mânăstiri ai ctitorit,

Pieirea  de paloş turcesc ai presimţit,

A  ta  şi a celor patru chipeşi feciori,

Cercând liberarea ţării de  invadatori.

 

Creştine,  Brâncovene, Constantine,

Martire,  Brâncovene,  Constantine,

Ţara Românească, toată  o suferinţă,

Osmanlâii, hapsâni, de altă credinţă,

Greu să-i împaci, oricâtă  străduinţă,

Ieşirea  din  jugul lor,  a ta năzuinţă.

 

Creştine, Brâncovene,  Constantine,

Martire,  Brâncovene,  Constantine,

Fatală  ţi-a  fost credula ignoranţă,

Când Petru cel Mare – a ta speranţă,

Cu   el  ai  făcut  o  tainică  alianţă,

Pentru   ca   ţara să fie în siguranţă.

 

Creştine, Brâncovene, Constantine,

Martire,  Brâncovene, Constantine,

La   Stănileşti,  încleştare cu turcii,

Tactica  lui  Petru – de râsul  curcii,

Armata  moldo – rusă, crunt bătută,

În  Stepa  Rusă  a  fugit  în derută.

 

Creştine,  Brâncovene, Constantine,

Martire,  Brâncovene,  Constantine,

Sultanul de alianţa cu  ruşii  a aflat,

La Istanbul, cu fii tăi, te-a-ncarcerat,

Constantin,  Ștefan, Radu  și  Matei,

Ginerele   Ianache  Văcărescu, cu  ei.

 

Creştine,  Brâncovene,   Constantine,

Martire,   Brâncovene,   Constantine,

Ce  jale!  Fără  de  margini îndurerat,

La   martiriul  celor  dragi  ai asistat.

Stropit de sânge românesc, nevinovat,

Gâdele, la urmă, şi ţie gâtul ţi-a tăiat.

 

Creştine, Brâncovene, Constantine,

Martire, Brâncovene,  Constantine,

Pe  fiii  tăi,  sultanul   i-ar  fi iertat,

Dacă în mahomedanism  ar  fi intrat.

Dar ei: “Murim  în credinţa creştină,

Nu  ne lepădăm de religia străbună!”

 

Creştine,    Brâncovene,  Constantine,

Martire,    Brâncovene,    Constantine,

Când paloşul de gâtul tău s-a apropiat,

Prin cap ţi-a trecut şi-un gând vinovat:

“Alianţă   cu   muscalii   mi-a   trebuit,

Alianţa   cu   muscalii  m-a  nenorocit!”

 

Creştine,    Brâncovene,    Constantine,

Martire,     Brâncovene,    Constantine,

Când paloşul de gâtul  tău  s-a apropiat,

Ţi-a  mai  venit  un   gând,  de  neuitat:

“Alianţele te ridică, alianţele te coboară,

Alianţele te învie,  alianţele te omoară!”

 

Doru Ciucescu