Declamaţii de la tribuna timpului*Ediţie revizuită (26)

La o ultimă cafea amară

cu

al “prestigioasei savante”

şi

al “marelui conducător”

linguşitor

 

Al “prestigioasei savante” şi al “marelui conducător” linguşitor,

Prin intermediul partidului, al ideii de România Mare confiscător,

De fapt, cu un limbaj adesea injurios, al ideii de comunism apărător,

Al afirmaţiei “Ţara nu poate fi condusă decât cu mitraliera” autor,

Tu nu ai reuşit, trăgând din tribună, să devii al morţii tale mitralior.

 

 

Doru Ciucescu

 

 

Textul face parte din volumul în lucru “Declamaţii de la tribuna timpului*Ediţie revizuită”.