Dimitrie Cantemir, degeaba!

Declamatii

 

 

 

 

 

 

Dimitrie,   academician  în   lume   recunoscut,

Cantemire,  amare    zădărnicii    ai   cunoscut,

Degeaba “Vita Constandini Cantemiri” ai scris,

Pretexte,  aparenţe,  pe  nimeni  n-ai  convins,

Analfabetul  domnitor,  al tău tată,  un  asasin,

A poruncit moartea cronicarului Miron Costin.

 

Dimitrie,   academician   în   lume   recunoscut,

Cantemire,   amare    zădărnicii     ai    cunoscut,

Degeaba  cu  Rusia, Petru  cel Mare   te-ai  aliat,

Front  comun creştin, anti-otoman  ai  încercat,

Împăratul,   cu   intrigile de curte, prea ocupat,

La Stănileşti, a lui “Campanie Pruteană” a eşuat.

 

Dimitrie,  academician în  lume    recunoscut,

Cantemire,  amare   zădărnicii   ai   cunoscut,

Degeaba socrul împăratului  rus   te-ai  dorit,

Când fiica ta,  favorita  lui “Piotr”   a   devenit;

Maria  sarcina cu  urmaşul la tron  a  pierdut,

Feerica  ei nuntă, de basm, nu  s-a mai  ţinut.

 

Doru Ciucescu