Doru Ciucescu, cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, din literatura universală

Poliptic livresc cu Doru Ciucescu,
cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente,
din literatura universală.
Acest titlu poate fi dobândit de oricare scriitor, prin îndeplinirea concomitentă a următoarelor trei condiții:
1. scriitorul să fie autorul a cel puțin unei cărți de călătorie, despre fiecare din cele șapte continente;
2. scriitorul să fi efectuat în mod real călătoriile descrise în cărțile respective, celelalte cărți de călătorie nefiind luate în considerare;;
3. scriitorul care a îndeplinit primele două condiții să aibă cel mai mare număr de cărți de călătorie, comparativ cu alți scriitori, care au îndeplinit aceleași condiții.