Inscripţie pe nisipul limanurilor din Bugeac

Declamatii 

 

 

 

 

 

Bugeac,  ţinut   strămoşesc,  din   timpuri  dacice,

Stepă  întinsă, rai cu  animale şi ierburi sălbatice,

Limanuri de mare şi lacuri, din poveşti pescăreşti,

Plai nord-deltaic, dunărean, în haine sărbătoreşti!

  

Bugeac,  ţinut  strămoşesc,  din   timpuri  dacice,

Stepă  cu  urme  de   potcoave,  arareori  paşnice,

Unde hoarde câtă frunză şi iarbă, în migrarea lor,

Popasuri  lungi  au  făcut,   cu   gând  cotropitor!

 

Bugeac,  ţinut  strămoşesc,  din  timpuri   dacice,

Stepă cu  cetăţi  de  apărare,  fortificaţii  falnice,

Basarabie  istorică,  a   lui  Basarab  Întregitorul,

Alexandru  cel   Bun    ori    Cuza   Unificatorul!

 

Bugeac,  ţinut  strămoşesc,  din  timpuri  dacice,

Stepă cu  urme  de  tancuri,  manifestări atavice,

Nu  mai  eşti  în România,  a istoriei nedreptate,

Românii tăi,  nefericiţii,  se  simt în străinătate!

 

Doru Ciucescu