La statuia* lui George Bacovia (2)

Pe Aleea Clasicilor – siluete,

În jocuri de umbre violete,

Se înşirau sobre şi discrete

Litere din bronz cu plete.

 

În parcul burgului, cochete,

Valsau în pâcla densă fete.

Poetul le privea cu insistenţă,

Uitând de teama lui de existenţă.

 

Nori sângerii, de vechi moravuri,

Ameninţau din estice coclauri,

Plumbul statuar mereu scrâşneşte:

“Aici materia vibrează româneşte”.

 

 

Doru Ciucescu

 

 

*Statuia a fost realizată de sculptoriţa Miliţa Petraşcu şi dezvelită pe 31 August 2001, la Chişinău,  în cadrul festivităţilor prilejuite de ziua naţională din Republica Moldova, denumită “Limba Noastră”.