La statuia* lui George Bacovia, din Parcul Prefecturii, din Bacău (varianta 2)

Un nud statuar în burg,

Sub cer violet, de amurg,

Materia ascultând,

Străbunii trecând.

 

De aproape veghea un turn,

Vuet de iarmaroc diurn,

Vibraţii de nevrozat,

Lumea nu s-a schimbat.

 

În jur stăteau siluete,

Crengi  negre şi plete,

Elevi citind asistenţei răzleţe

Din “solitarul pustiilor pieţe”.

 

Doru Ciucescu

 

*Statuia a fost realizată de sculptorul Constantin Popovici şi dezvelită în toamna anului 1971, la Bacău, în cadrul festivităţilor prilejuite de împlinirea a 90 ani de la naşterea poetului.