Poezii de Ziua Naţională a României

 

România iubită

(Dedicaţie românilor de pretutindeni cu ocazia

Zilei Naţionale a României)

 

România iubită, care ne iubeşte,

Patria în care trăim  româneşte,

În română rostim  primul cuvânt,

Să o păstrăm  este al nostru gând.

 

O  Mare Unire, România Mare,

Visul strămoşilor, sacră realizare.

Ştirbită la hotare de cotropitori,

Mereu hărţuită de foşti migratori.

 

România iubită, care ne iubeşte,

Patria în care trăim  româneşte,

Cu toţii avem un sfânt legământ,

Să o iubim mai mult ca oricând.

 

Inscripţie pe apa râului Prut

 

Prutule, Prutule, apă străbună,

Râu cu maluri de limbă română,

De la Cernăuţi până  la Galaţi,

Râu  cu  maluri  arate de  fraţi.

 

Ca hotar, de români dorit secat,

De duşmani – un fluviu turbat.

Frate cu hotarele Nistru şi Tisa;

Nistrului, România îi simte lipsa.

 

Prutule, Prutule, apă străbună,

Râu cu maluri de limbă română,

Cât timp vei mai fi hotarul Prut,

De tot sufletul românesc durut?

 

La statuia din Chişinău* a lui George Bacovia

 

Pe Aleea Clasicilor – siluete,

În jocuri de umbre violete,

Se înşirau sobre şi discrete

Litere din bronz cu plete.

 

În parcul burgului, cochete,

Valsau în pâcla densă fete.

Poetul le privea cu insistenţă,

Uitând de teama lui de existenţă.

 

Nori sângerii, de vechi moravuri,

Ameninţau din estice coclauri,

Plumbul statuar mereu scrâşneşte:

“Aici materia vibrează româneşte”.

 

*Statuia a fost realizată de sculptoriţa Miliţa Petraşcu şi dezvelită pe 31 August 2001, la Chişinău,  în cadrul festivităţilor prilejuite de sărbătoarea naţională din Republica Moldova, denumită “Limba Noastră”.

 

Cântec amar de Ziua Mondială a Refugiatului

(Dedicaţie refugiaţilor români în urma

dictatului Moscovei din 26 iunie 1940)

 

Refugiat român, din plai strămoşesc dezrădăcinat,

Într-o noapte cumplită, destinul ţi-a fost schimbat,

De pactul Hitler – Stalin, de-al Kremlinului dictat,

De urmaşii lui Petru cel Mare, cotropitor obsedat.

 

De utopia bolşevică, de viaţa-n colivie te-ai salvat,

Exilul în Siberia, tortura ori asasinarea le-ai evitat.

Din tot avutul, doar una-două valize grăbit ai luat,

Graniţa impusă de-un corifeu comunist ai traversat.

 

Refugiat român, din plai strămoşesc dezrădăcinat,

Într-o noapte cumplită, destinul ţi-a fost schimbat,

Cireşar un gust amar, de soartă amarnică ţi-a lăsat;

Amar de tine, un râu de lacrimi cât Nistrul ai vărsat!

 

Doru Ciucescu