Doru Ciucescu

 

Doru Ciucescu s-a născut pe 30 aprilie 1946, la Bacău. În perioada 1 octombrie 1964 – 31 mai 1965 a lucrat ca actor-mânuitor la Teatrul de păpuși “Licurici”, din Bacău. În 1970 a absolvit Facultatea de Metalurgie, din cadrul Institutului Politehnic, din București, unde în 1992 a obținut un doctorat în specialitate. În perioada 1 august 1970 – 14 septembrie 1977 a lucrat ca inginer la Întreprinderea “Metalurgică”, din Bacău, unde, printre altele, a fost șeful Atelierului de modelărie în lemn și metal. Din 15 septembrie 1977 până pe 30 aprilie în 2011 a fost cadru didactic la Institutul de Învățământ Superior din Bacău, devenit după mai multe transformări Universitatea “Vasile Alecsandri”, din Bacău, timp în care a parcurs toate treptele activității didactice (asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar) și a publicat un total de 19 cărți de specialitate (2 cărți în inginerie industrială; 10 cărți în știința și ingineria materialelor; 3 cărți în managementul educațional; 1 carte în economie; 3 cărți în didactică).  Doru Ciucescu a acordat asistență didactică în învățământul superior din Oran, trei ani, în perioada 1982-1985, și Casablanca, cinci ani, în perioadele 1994-1997 și 1998-2000.

Pe 24 septembrie 2010 și pe 17 noiembrie 2014, Doru Ciucescu a devenit membru stagiar, respectiv, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România.

Pe 21 noiembrie 2016 a obținut un Certificat de Finalizare al Cursului Masiv Deschis la Distanță, denumit ”Cum Scriitorii Scriu Ficțiune 2016: Femei în Poveste”, organizat în cadrul Programului Internaţional pentru Scriitori, al Universității din Iowa.

În prezent, Doru Ciucescu este scriitorul român în viață, cu cele mai multe cărți de călătorie, 23 (pozițiile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33 – selecție de texte, 33 – traducere în limba rusă, 36 – autotraducere în limba franceză, 39 – autotraducere în limba franceză și 40 – autotraducere în limba franceză, din lista de cărți).

Doru Ciucescu are următoarele trei priorități în literatura română:

1. Scriitorul primului roman global, al comunismului din Europa Centrală și de Est, prioritate consacrată pe 26 mai 2012, la Chișinău, în cadrul Simpozionului internațional “Literatura în totalitarism și post – totalitarism”, organizat de Universitatea de Stat a Moldovei, unde a lansat cartea “Gulagul din umbra palmierilor”, personajele principale fiind un bucureștean, un sofiot, un moscovit, un budapestan un praghez, un varșovian și un est-berlinez;*

2. Primul scriitor-călător în șapte continente, prioritate consacrată pe 5 aprilie 2019, la Roman, în cadrul manifestării culturale “Caravana scriitorilor”, unde a lansat cartea “Calotă de gheață, pinguini și… temperaturi estivale în Antarctica”, repartizarea pe continente și oceane a celor 19 cărți de călătorie fiind următoarea: a. Africa: 1. “Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca” (2005); 2. “Călătorie în… pandemie, prin Africa * Libreville, Accra, Abidjan, Dakar, Bamako” (2020); b. America de Nord: 3. “America panglicilor cenușii, un vis… românesc” (2017); 4. “La umbra unui sombrero, prin Mexic” (2020); c. America de Sud: 5. “Condori, lame și… cornutele bisericii și politicii din Peru” (2018); 6. “Popasuri andine * Chile, Ecuador, Columbia” (2020); 7. “Sub Crucea Sudului, prin Argentina, Brazilia, Uruguay” (2020); d. Antarctica: 8. “Calotă de gheață, pinguini și… temperaturi estivale în Antarctica” (2019); e. Asia: 9. “Cambodgia supraviețuitorilor din comunismul maximalist al khmerilor roșii” (2016); 10. “Străluciri diamantine în Israel” (2008); 11. “Iran, de la autocrația monarhilor la teocrația ayatolahilor” (2018); 12. “Vietnam, mumia comunistă reîncarnată în dragon capitalist” (2015); 13. “Itinerar est-asiatic: Taiwan, Macao, Hong Kong” (2020); f. Australia: 14. “Trasee de bumerang prin Australia” (2018); g. Europa: 15. “Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus” (2009); 16. “Peste Prut și mai departe… ” (2007); h. Oceanul Atlantic: 17. “Bătrânul şi Cuba” (2014); i. Oceanul Indian: 18. “Prin exotismul Oceanului Indian * Madagascar, Maldive, Mauritius, Réunion, Seychelles, Sri Lanka” (2019); j. Oceanul Pacific: 19. “Survolul Pământului, cu escale în exotismul Oceanului Pacific * Filipine, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Noua Zeelanda, Polinezia Franceză”(2020);**

3. Primul scriitor-survolator al Pământului, prioritate consacrată pe 27 ianuarie 2020, la Bacău, la Biblioteca județeană “Costache Sturdza”, unde a lansat cartea “Survolul Pământului, cu escale în exotismul Oceanului Pacific * Filipine, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Noua Zeelandă, Polinezia Franceză”.***

* Această prioritate nu este numai în literatura română, ci și în literatura universală.

** Cărțile publicate până pe 5 aprilie 2019 sunt subliniate.

*** Călătoria a avut loc în perioada 18 septembrie – 22 octombrie 2019, când au fost parcurși 43.413 kilometri, pe căi aeriene.

Doru Ciucescu este cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, din literatura universală.*

* Acest titlu poate fi dobândit de oricare scriitor, prin îndeplinirea concomitentă a următoarelor trei condiții:
1. scriitorul să fie autorul a cel puțin unei cărți de călătorie, despre fiecare din cele șapte continente;
2. scriitorul să fi efectuat în mod real călătoriile descrise în cărțile respective, celelalte cărți de călătorie nefiind luate în considerare;
3. scriitorul care a îndeplinit primele două condiții să aibă cel mai mare număr de cărți de călătorie, comparativ cu alți scriitori, care au îndeplinit aceleași condiții.

La cărțile de proză ale lui Doru Ciucescu au făcut referire 85 de recenzii (70 în România, 13 în Republica Moldova și 2 în Israel).

Premii (Anul decernării):

1. Premiul pentru analiză-presa scrisă, decernat la Gala Premiilor Presei Băcăuane (2007);

2. Premiul pentru proză, decernat de Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău (2008);

3. Premiul pentru cartea de proză a anului, decernat de Fundaţia Culturală “Georgeta şi Mircea Cancicov” (2009);

4. Premiul pentru proză, decernat de Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău (2010);

5. Premiul pentru cartea de proză a anului, decernat de Fundaţia Culturală “Georgeta şi Mircea Cancicov” (2011);

6. Premiul pentru proză, decernat de Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău (2012);

7. Premiul pentru cartea de călătorie, decernat de Fundaţia Culturală “Georgeta şi Mircea Cancicov”(2018).

8. Premiul special al juriului, la secțiunea Carte de călătorie, obținut la Festivalul Internațional de Creație “Vrancea Literară” (2019).

Lista cărților:

1. “Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, proză;

2. “Peste Prut și mai departe…”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, proză;

3. “Străluciri diamantine în Israel”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, proză;

4. “Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, proză;

5. “Destine din spaţiul saharo-siberian”, Junimea, Iaşi, 2009, proză;

6. “Gulagul din umbra palmierilor”, Junimea, Iaşi, 2011, proză;

7. “De-ale cărturăriei de odinioară”, Gunivas, Chişinău, 2012, proză;

8. “Scrisorile unui nistro-tisean”, Gunivas, Chişinău, 2013, proză;

9. “Bătrânul şi Cuba”, Rovimed, Bacău, 2014, proză;

10. “Vietnam, mumia comunistă reîncarnată în dragon capitalist”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2015, proză;

11. “File din istoria şoptită a românilor”, Gunivas, Chişinău, 2015, proză;

12. “Cambodgia supravieţuitorilor din comunismul maximalist al khmerilor roșii”, Rovimed, Bacău, 2016, proză;

13. “America panglicilor cenuşii, un vis… românesc”, Rovimed, Bacău, 2017, proză;

14. “Condori, lame și… cornutele bisericii și politicii din Peru”, Rovimed, Bacău, 2018, proză;

15. “Trasee de bumerang prin Australia”, Rovimed, Bacău, 2018, proză;

16. “Iran, de la autocrația monarhilor la teocrația ayatolahilor”, Rovimed, Bacău, 2018, proză;

17. “Calotă de gheață, pinguini și… temperaturi estivale în Antarctica”, Rovimed, Bacău, 2019, proză;

18. “Prin exotismul Oceanului Indian * Madagascar, Maldive, Mauritius, Réunion, Seychelles, Sri Lanka”, Rovimed, Bacău, 2019, proză;

19. “Survolul Pământului, cu escale în exotismul Oceanului Pacific * Filipine, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Noua Zeelandă, Polinezia Franceză”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

20. “Călătorie în… pandemie, prin Africa * Libreville, Accra, Abidjan, Dakar, Bamako”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

21. “Popasuri andine * Chile, Ecuador, Columbia”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

22. “La umbra unui sombrero, prin Mexic”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

23. “Sub Crucea Sudului, prin Argentina, Brazilia, Uruguay”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

24. “Itinerar est-asiatic: Taiwan, Macao, Hong Kong”, Rovimed, Bacău, 2020, proză;

25. “Declamaţii de la tribuna timpului”, Gunivas, Chişinău, 2013, poezie;

26.  “Poezii patriotice trilingve * Poèmes patriotiques trilingues* Patriotic Trilingual Poems”, Rovimed, Bacău, 2013, poezie;

27. “Texte încă antume”, Rovimed, Bacău, 2018, poezie, critică literară, publicistică;

28. “File din istoria șoptită a literaturii române”, Rovimed, Bacău, 2019, poezie, critică literară;

29. “De ce fugi, tu, tinere?! “, Editura Casa Scriitorilor, Bacău, 2007, publicistică;

30. “Cu ochii peste gard”, Junimea, Iaşi, 2010, publicistică;

31. “O mie şi una de invocări feministe”, Junimea, Iaşi, 2010, selecţie de texte, proză;

32. “Medalioane pe colier ghimpat”, Gunivas, Chişinău, 2012, selecţie de texte, proză;

33. “Decupări de puzzle pe harta lumii”, TipoMoldova, Iaşi, 2012, selecţie de texte, proză;

34. “Бриллиантовые сияния Израиля”, Gunivas, Chişinău, 2012, traducere făcută de Ivan Pilchin în limba rusă, proză;

35. “Destinies from the Saharan-Siberian Space”, Reverberate Books Publishing Company, Londra, 2012, traducere făcută chiar de autor în limba engleză, proză;

36. “Destins de l’espace saharo-sibérien”, Éditions du Panthéon, Paris, 2013, traducere făcută chiar de autor în limba franceză, proză;

37. “Lueurs diamantines en Israël”, Familia Graphic Studio and Publishing House, Rishon Lezion, 2013, traducere făcută chiar de autor în limba franceză, proză;

38. “Déclamations de la tribune du temps”, Gunivas, Chisinau, 2016, traducere făcută chiar de autor în limba franceză, poezie.

39. “Les mangeuses de rouge à lèvres de Casablanca”, Rovimed, Bacău, 2017, traducere făcută chiar de autor în limba franceză, proză;

40. “Au-delà du Prout et plus loin…”, Rovimed, Bacău, 2018, traducere făcută chiar de autor în limba franceză, proză.

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns