Siberie, alegorie… !

 

Declamatii

 

 

 

 

 

 

Siberie, alegorie,

Pentru   Kremlin – o   etnică   temniţă,   fără  hotar,

Pentru români – o  mortală temniţă,  cu  ger  barbar!

 

Siberie, alegorie,

Pentru   Kremlin – munţi   înalţi,  cu   mine  aurifere,

Pentru români – munţi  înălţaţi  din a exilului durere!

 

Siberie, alegorie,

Pentru Kremlin – câmpuri  cu   petrol,   nedescoperite,

Pentru români – câmpuri întinse, cu cimitire  părăsite!

 

Siberie, alegorie,

Pentru Kremlin – fluvii enorme,  vărsate în ape boreale,

Pentru români – fluvii  amare, de  lacrimi  mormântale!

 

Doru Ciucescu