Ştefan cel Mare şi Sfânt către urmaşi (Discurs parţial)

Declamatii

 

 

 

 

 

 

Urmaşii  mei,  în drumul spre orice victorie,

Să  trageţi învăţăminte din a noastră istorie,

Din  cărţi  bine  scrise, de istorie adevărată,

Nu   de  duşmani, ori  de politici falsificată;

Periculoasă  este  şi istoria voit sulemenită,

Care   vă   poate   conduce  pe o cale greşită.

 

Urmaşii mei,  în  drumul spre orice victorie,

Să  trageţi învăţăminte din a noastră istorie,

Am  vorbit  cu  Vlad  Ţepeş şi Matei Corvin,

Fără traducător, în grai comun, la bază latin,

 Cu  Bucureşti  şi  Alba Iulia în unire intraţi,

 Cu  toţi  cei  ai  spaţiului nistro-tisean fraţi.

 

Urmaşii mei,  în  drumul spre orice victorie,

Să  trageţi învăţăminte din a noastră istorie,

Ca  Moldova,  stat  mic,  să  nu fie ocupată,

Nici  măcar  o  clipă  nu am ţinut-o  izolată,

Ca  ţărişoara  mea  să  nu  intre  în nefiinţă,

De alianţe cu mari puteri am avut trebuinţă.

 

Urmaşii mei,  în drumul spre  orice victorie,

Să  trageţi învăţăminte din a noastră istorie,

Unirea cu fraţii, luptaţi pentru a o proclama,

Faceţi bune  alianţe, pentru a nu o destrăma.

Eu am construit cetăţi  de apărare pe Nistru,

Aliaţi-vă cu mari puteri, de la vest de Nistru.

 

Doru Ciucescu